ITIL 4 Cơ Bản – Giới Thiệu

Sự phát triển của việc quản lý các dịch vụ Công nghệ Thông tin ngày càng nhanh , những mô hình quản lý công nghệ thông tin mới ra đới như Lean , DevOp…. Vì vậy ITIL đã cập nhập phiên bản mới nhất của mình.

Nội dung chính của bài viết bao gồm :

 • Giới thiệu về ITIL 4.
 • Giới thiệu về Hệ thống giá trị dịch vụ ITIL (ITIL SVS).
 • Giới thiệu về mô hình 4 khía cạnh.

1 . Quản lý dịch vụ CNTT trong thế giới hiện đại.

Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, các dịch vụ bao gồm thành phần lớn nhất và năng động nhất của cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Dịch vụ là cách chính mà các tổ chức tạo ra giá trị cho bản thân và khách hàng của họ.

Hầu như tất cả các dịch vụ ngày nay đều hỗ trợ CNTT, điều đó có nghĩa là có lợi ích to lớn cho các tổ chức trong việc tạo, mở rộng và cải thiện khả năng quản lý dịch vụ CNTT của họ.

Công nghệ ngày nay tiến bộ nhanh hơn bao giờ hết. Các phát triển như điện toán đám mây, cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS), máy học và blockchain đã mở ra những cơ hội mới để tạo ra giá trị và đưa CNTT trở thành động lực kinh doanh quan trọng và là nguồn lợi thế cạnh tranh. Đổi lại, vị trí này quản lý dịch vụ CNTT như là một khả năng chiến lược quan trọng.

Để đảm bảo rằng chúng vẫn phù hợp và thành công, nhiều tổ chức đang bắt tay vào các chương trình chuyển đổi lớn để khai thác các cơ hội này. Mặc dù những biến đổi này thường được gọi là, kỹ thuật số, nhưng chúng còn hơn cả công nghệ. Họ là một sự tiến hóa trong cách các tổ chức hoạt động, để họ có thể phát triển mạnh mẽ trước sự thay đổi đáng kể và liên tục. Các tổ chức phải cân bằng giữa nhu cầu ổn định và dự đoán với nhu cầu gia tăng về sự nhanh nhẹn trong vận hành và tăng vận tốc. Thông tin và công nghệ đang trở nên tích hợp kỹ lưỡng hơn với các khả năng tổ chức khác, các silo đang bị phá vỡ và các nhóm chức năng chéo đang được sử dụng rộng rãi hơn. Quản lý dịch vụ đang thay đổi để giải quyết và hỗ trợ sự thay đổi tổ chức này và đảm bảo cơ hội từ các công nghệ mới và cách thức làm việc mới, được tối đa hóa.

Quản lý dịch vụ đang phát triển và ITIL cũng là hướng dẫn được áp dụng rộng rãi nhất về quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) trên thế giới.

2. Giới thiệu về ITIL 4

ITIL đã dẫn đầu ngành ITSM với các chương trình hướng dẫn, đào tạo và chứng nhận trong hơn 30 năm. ITIL 4 mang đến cho ITIL cập nhật bằng cách định hình lại nhiều thực tiễn ITSM đã được thiết lập trong bối cảnh trải nghiệm khách hàng, dòng giá trị và chuyển đổi kỹ thuật số, cũng như nắm bắt các cách làm việc mới, như Lean, Agile và DevOps.

ITIL 4 cung cấp các tổ chức hướng dẫn cần giải quyết các thách thức quản lý dịch vụ mới và tận dụng tiềm năng của công nghệ hiện đại. Nó được thiết kế để đảm bảo một hệ thống linh hoạt, phối hợp và tích hợp để quản trị và quản lý hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ CNTT.

3. Cấu trúc và lợi ích của khung ITIL 4

Các thành phần chính của khung ITIL 4 là hệ thống giá trị dịch vụ ITIL (service value system  SVS) và mô hình bốn chiều.

3.1. Hệ thống giá trị dịch vụ ITIL (ITIL SVS)

ITIL SVS thể hiện cách các thành phần và hoạt động khác nhau của tổ chức phối hợp với nhau để tạo điều kiện cho việc tạo ra giá trị thông qua các dịch vụ hỗ trợ CNTT. Chúng có thể được kết hợp một cách linh hoạt, đòi hỏi sự tích hợp và phối hợp để giữ cho tổ chức nhất quán. ITIL SVS tạo điều kiện cho sự tích hợp và phối hợp này và cung cấp một hướng mạnh mẽ, thống nhất, tập trung vào giá trị cho tổ chức. Cấu trúc của ITIL SVS được hiển thị trong Hình 1 và nó được mô tả chi tiết hơn trong các bài viết sau.

Các thành phần cốt lõi của ITIL SVS là:

 • chuỗi giá trị dịch vụ ITIL
 • thực hành ITIL
 • các nguyên tắc hướng dẫn của ITIL
 • quản trị
 • cải tiến liên tục.

Chuỗi giá trị dịch vụ ITIL cung cấp một mô hình hoạt động để tạo, phân phối và cải tiến liên tục các dịch vụ. Đó là một mô hình linh hoạt xác định sáu hoạt động chính có thể được kết hợp theo nhiều cách, tạo thành nhiều luồng giá trị. Chuỗi giá trị dịch vụ đủ linh hoạt để thích ứng với nhiều cách tiếp cận, bao gồm DevOps và CNTT tập trung, để giải quyết nhu cầu quản lý dịch vụ đa phương thức. Khả năng thích ứng của chuỗi giá trị cho phép các tổ chức phản ứng với nhu cầu thay đổi từ các bên liên quan theo những cách hiệu quả và hiệu quả nhất.

Tính linh hoạt của chuỗi giá trị dịch vụ được tăng cường hơn nữa bởi các thông lệ ITIL. Mỗi thực hành ITIL hỗ trợ nhiều hoạt động chuỗi giá trị dịch vụ, cung cấp bộ công cụ toàn diện và linh hoạt cho các học viên ITSM.

Hình 1 – The service value system

Các nguyên tắc hướng dẫn của ITIL có thể được sử dụng để hướng dẫn một tổ chức các quyết định và hành động của tổ chức và đảm bảo sự hiểu biết chung và cách tiếp cận chung để quản lý dịch vụ trong toàn tổ chức. Các nguyên tắc hướng dẫn của ITIL tạo ra nền tảng cho một tổ chức Văn hóa và hành vi của tổ chức từ việc ra quyết định chiến lược đến các hoạt động hàng ngày.

ITIL SVS cũng bao gồm các hoạt động quản trị cho phép các tổ chức liên tục điều chỉnh hoạt động của họ với định hướng chiến lược do cơ quan chủ quản đặt ra.

Mọi thành phần của ITIL SVS đều được hỗ trợ bởi sự cải tiến liên tục. ITIL cung cấp cho các tổ chức một mô hình cải tiến đơn giản và thực tế để duy trì khả năng phục hồi và sự nhanh nhẹn của họ trong một môi trường thay đổi liên tục.

3.2 Mô hình bốn khía cạnh

Để đảm bảo cách tiếp cận toàn diện trong quản lý dịch vụ, ITIL 4 phác thảo bốn khía cạnh của quản lý dịch vụ, từ đó mỗi thành phần của SVS cần được xem xét. Bốn khía cạnh là:

 • tổ chức và con người
 • thông tin và công nghệ
 • đối tác và nhà cung cấp
 • các luồng giá trị và quy trình.

Bằng cách cung cấp cho mỗi trong bốn chiều một mức độ tập trung thích hợp, một tổ chức đảm bảo SVS của nó vẫn cân bằng và hiệu quả. Chi tiết mô hình sẽ được mô tả trong các bài viết sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *